چین؛ نیروی کلیدی ترویج صلح و توسعه در جهان
2023/03/08 10:57:48

به باور مردم بسیاری از کشورها چین ضمن پایبندی بر ایده ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک و مفهوم مدیریت جهانی بر پایه «مشورت، ساخت و بهره برداری» مشترک و همچنین حمایت کامل از امور سازمان ملل، تلاش می کند از طریق اجرای «ابتکار توسعه جهانی» و «ابتکار امنیت جهانی» و ساخت مشترک و با کیفیت بالای «کمربند و جاده»، به توسعه پایدار جهان یاری کند، از همین رو چین به شکلی روزافزون به یک نیروی کلیدی برای ترویج صلح و توسعه بشر تبدیل می شود.

«فینیج جاروسمبات» معاون سابق نخست وزیر تایلند و رئیس شورای روابط فرهنگی تایلند و چین در همین رابطه گفت: ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک که از سوی «شی جین‌ پینگ» رئیس ‌جمهوری خلق چین مطرح شده برای کاهش تقابل و درگیری‌ در جهان بسیار مفید است و به جلوگیری از جنگ‌، ترویج صلح در جهان و ساختن یک جهان مبتنی بر تأمین منافع مشترک و احترام متقابل کمک می کند. احترام متقابل و حفظ برابری میان کشورهای جهان از بزرگ تا کوچک یک مفهوم بسیار مهم است.

«لوسیانا سانتوس» وزیر علوم و فناوری برزیل خاطر نشان کرد که اکنون چین ایده همکاری برد-برد و بر پایه تأمین منافع مشترک را به جهان نشان داده، مردم همه کشورها باید به این فلسفه سیاسی چین بها دهند.

«سباستین پریمونی» محقق پژوهشکده شیلر فرانسه و کارشناس مسائل بین‌ المللی بیان کرد: رئیس ‌جمهور شی جین پینگ به منظور تحقق صلح، ابتکار توسعه جهانی را مطرح کرد و این ابتکار گشایش، فراگیری و همکاری را ترویج می کند.

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان نیز گفت که نقش چین در ترویج چندجانبه گرایی کاملاً مثبت است؛ به ویژه با توجه به فضای پیچیده امنیت بین المللی، ابتکار چین در ترویج چندجانبه گرایی نقش مثبت داشته و این اقدامات برای پیشبرد گفت وگوها بسیار مهم است.

 

  • 2023/03/08 10:57:48
  • GMT+08:00
  • /