عملکرد نهادهای قانونگذاری و مشورتی در چین نشانگر دموکراسی مردم محور است
2023/03/07 18:29:44

 

قبل از پرداختن به نشست های در حال برگزاری دو مجلس - جلسات سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق  و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین - بیایید سعی کنیم پویایی، ساختار و اصول محرک مدل سیاسی و حکمرانی چین را که ویژگی های بسیاری آن را متمایز می کند، درک کنیم.

این مدل از نظر ماهیت فراگیر و مردم محور است. برای اطمینان از فراگیر بودن، تصمیمات با مشارکت افراد از همه اقشار جامعه اتخاذ می شود. این فرآیند شامل حزب کمونیست چین، سایر احزاب سیاسی، کارشناسان، بازرگانان و افراد تأثیرگذار است.

لازم به ذکر است که چین علاوه بر حزب کمونیست چین، دارای هشت حزب سیاسی قانونی به رسمیت شناخته شده نیز می باشد. کمیته انقلابی کومینتانگ چین، اتحادیه دموکراتیک چین، انجمن ملی ساخت و ساز دموکراتیک چین، انجمن ترویج دموکراسی چین، حزب دموکراتیک دهقانان و کارگران چین، جی گونگ دانگ چین، جامعه جیو سان و اتحادیه خودگردانی دموکراتیک تایوان هستند.

اعضای این احزاب سیاسی در وزارتخانه‌ها خدمت می‌کنند، در کمیته دائمی مجلس ملی خلق ، بالاترین قوه مقننه چین، و در کمیته ملی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین، بالاترین نهاد مشورتی سیاسی کشور، کرسی دارند.  بنابراین أحزاب مزبور نقش بسزایی در تصمیم گیری و اجرای مشترک دارند و به اداره کشور کمک می کنند.

چین حکمرانی فراگیر و مبتنی بر قانون و دموکراسی مردمی فراگیر را اعمال می کند. همانطور که رئیس جمهور شی جین پینگ گفته است: «اگر مردم فقط برای رای دادن هشیار شوند، اما بلافاصله وارد یک دوره خاموشی شوند، اگر در طول مبارزات انتخاباتی به آنها آواز و رقص داده شود اما بعد از انتخابات حرفی برای گفتن نداشته باشند، یا اگر در هنگام انتخابات مورد حمایت قرار گیرند و پس از انتخابات در سردی کنار گذاشته شوند، چنین دموکراسی یک دموکراسی واقعی نیست.»

فراگیر بودن مستلزم تداوم مشورت میان ذینفعان، یعنی حزب کمونیست چین، دولت، مردم، تاجران، جوانان و سایرین است. نه تنها در زمان انتخابات، بلکه باید مدام با آنها مشورت کرد. این کاملاً برعکس لیبرال دموکراسی غربی است که در آن سیاستمداران در طول مبارزات انتخاباتی با مردم مشورت می‌کنند و از مردم می‌خواهند که اگر از دولت راضی نیستند تا انتخابات بعدی صبر کنند.

علاوه بر این، فرآیند تصمیم گیری دقیق و مبتنی بر رویکرد علمی است. به عنوان مثال، این فرآیند با تجزیه و تحلیل داده های سال قبل برای درک وضعیت اجرا و گرفتن درس هایی از اجرا شروع می شود. بنابراین، چین مدل جدیدی از دموکراسی و حکمرانی با دموکراسی فراگیر مردمی را به وجود آورده است.

این دموکراسی چین بر اراده مردم، حکمرانی با کیفیت، مشارکت برابر، فرصت‌های برابر برای رشد و ارتقای نردبان رهبری، فراگیر بودن در زمینه تصمیم‌گیری و اجرا، و مکانیزم قوی برای نظارت و پاسخگویی استوار است. بر اساس مذهب، جنسیت یا طبقه تبعیض قائل نمی شود. ارائه خدمات و فرصت های معیشتی به هر شهروند را به صورت برابر تضمین می کند. بنابراین، تفرقه در جامعه را مهار می کند و راه را برای همزیستی مسالمت آمیز و آزادی هموار می کند.

همچنین انتظار می‌رود چین سیاست‌های رشد پایدار و باثبات و چارچوبی را برای تسریع روند اصلاحات و گشایش همه جانبه ارائه دهد.

در نهایت، انتظار می رود که لوایح و تدابیری برای تکمیل حاکمیت قانونمدار در این کشور و شیوه های دموکراسی فراگیر مردمی ارائه شود. این نشان می دهد که چین به مدل دموکراسی خود اطمینان دارد و آماده است تا به پیشرفت تمدنی کمک بیشتری کند.

همچنین انتظار می‌رود که چین فرصت‌های بیشتری برای رشد در اختیار جهان قرار دهد و به صلح و مدیریت بهتر جهانی کمک بیشتری کند.

 

 

 

 

 

 

 

  • 2023/03/07 18:29:44
  • GMT+08:00
  • /