وزیر امور خارجه چین: بحران اوکراین به هیچ وجه نباید در آسیا کپی شود
2023/03/07 12:12:51

قبل از ظهر 7 مارس (16 اسفند)، نشست خبری اولین نشست چهاردهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین برگزار شد. «چین گانگ»، وزیر خارجه چین در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: رهبران بسیاری از کشورهای منطقه اعلام کرده اند که آسه آن نباید به نیابت از هیچ یک از نیروهای خارجی در درگیری و رقابت کشورهای بزرگ وارد شوند. آسیا باید به صحنه همکاری با منافع مشترک تبدیل شود و نه صفحه شطرنجی برای رقابت های ژئوپلیتیک. ما اجازه  نخواهیم داد که جنگ سرد و بحران اوکراین در آسیا کپی شوند.

  • 2023/03/07 12:12:51
  • GMT+08:00
  • /