رئیس جمهور چین؛ مشوق توسعه با کیفیت اقتصاد غیردولتی
2023/03/07 09:45:01

6 مارس، شی جین پینگ، رهبر چین در حاشیه نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین با اعضای این کنفراس از انجمن ملی سازندگی دموکراتیک و فدراسیون صنایع و بازرگانی سراسری دیدار کرد. اکثر اعضای این دو سازمان را اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران مؤسسات غیر دولتی تشکیل می دهند. وی در این دیدار شرکت های غیردولتی را به توسعه بزرگ، سالم و باکیفیت تشویق کرد.

شی جین پینگ در 10 سال گذشته بیش از 50 بار در مباحثات گروه های مختلف در حاشیه نشست سالانه دو مجلس چین شرکت کرده است. وی در دیدار با دو سازمان یاد شده، سخنرانی اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق را استماع کرد و سپس از آنها خواست در مسیر توسعه آینده شرکت ها و اقتصاد غیر دولتی حرکت کنند.
اقتصاد غیردولتی نقشی مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اشتغال‌زایی، وضع مالیات و نوآوری علمی و فنی چین ایفا کرده است. بر اساس آمار، بخش غیردولتی بیش از 50 درصد مالیات کشور را پرداخت می کند، بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 70 درصد نوآوری های علمی و فنی  متعلق به این بخش است و بیش از 80 درصد شغل ها را ایجاد کرده است.
به دنبال سرکوب شرکت های چینی از سوی کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شرکت های غیردولتی چین از جمله «هوآ وی» مورد تحریم و سرکوب آمریکا قرار گرفته اند. افزون بر این، همه گیری کرونا نیز مشکلات بسیاری برای این شرکت ها به بار آورده است. در این شرایط، دولت چین درصدد است نشانه ها و پیام های خود در جهت افزایش اعتماد این شرکت ها را تقویت بخشد و به این شیوه از توسعه با کیفیت اقتصاد غیردولتی پشتیبانی کند.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نقشه مسیر توسعه با کیفیت اقتصاد چین در آینده را طراحی کرده است و بر همین اساس چین اکنون در حال ایجاد و توسعه چرخه های دوگانه داخلی و خارجی اقتصادی است. در چنین شرایطی، رئیس جمهور شی تاکید کرده است که شرکت های غیر دولتی باید با اجرای ایده توسعه جدید، راه توسعه با کیفیت را در پیش بگیرند. وی همچنین بخش خصوصی را به شرکت در پروژه های مهم و بزرگ کشور و انجام وظایف مشترک اجتماعی درباره یاری به رفاه عمومی مردم تشویق کرده است.

  • 2023/03/07 09:45:01
  • GMT+08:00
  • /