رهبر چین خواستار پیشبرد توسعه با کیفیت کشور شد
2023/03/06 09:42:08

شی جین پینگ رئیس جمهور چین تحقق توسعه باکیفیت را وظیفه اصلی در روند تبدیل شدن به یک کشور مدرن سوسیالیستی عنوان کرد و گفت که باید برای تعمیق اجرای سیاست اصلاحات و گشایش عزم راسخ نشان داد و تغییرات عمیقتر در روش توسعه کشور ایجاد کرد.

رئیس جمهور چین روز یکشنبه در جلسه هیات اعزامی از استان جیانگ سو به نخستین نشست چهاردهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین و هنگام بررسی گزارش کار دولت گفت که ملت چین باید تلاش خود در راستای تقویت بیشتر خودکفایی در زمینه علم و فناری و تحقق توسعه باکیفیت را بیش از پیش تسریع بخشد.

وی همچنین بر لزوم به ثمر رساندن نتایج توسعه کشور برای بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت دسترسی مردم به نتایج توسعه کشور و افزایش شادی و تقویت احساس امنیت آنها تاکید کرد.

او پس از استماع نظرات «شیو کوان لین» و پنج نماینده دیگر استان جیانگ سو درباره گزارش دولت گفت که استان جیانگ سو به عنوان یک عامل قوی رشد اقتصادی و یکی از قطبهای تولیدی کشور، باید در تحقق توسعه باکیفیت کشور نقش پیشتاز ایفا کند.

رهبر چین نوآوری علمی و فنی را کلید ایجاد نیروهای محرک جدید و مزایای جدید توسعه کشور و خودکفایی در زمینه علم و فناوری را یکی از کلیدهای تبدیل شدن چین به یک کشور سوسیالیستی مدرن خواند و گفت، باید همکاری بین بخش تولیدی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تعمیق شود و با تقویت روند ایجاد سکوهای نوآوری علمی و فنی مهم، از تلاشهای دانشمندان و محققان برای رسیدن به پیشرفت در پژوهش های خود بیشتر حمایت شود.

 

  • 2023/03/06 09:42:08
  • GMT+08:00
  • /