موفقیت چین در حفاظت از محیط زیست
2023/03/06 15:21:46

بر اساس گزارش کار دولت چین که روز یکشنبه در نشست مجلس ملی نمایندگان خلق قرائت شد، طی مدت پنج سال گذشته چین توانسته است حفاظت از محیط زیست را تقویت بخشد و توسعه سبز و کم کربن را به پیش برد.

به گفته این گزارش، چین در این مدت با تمام توان برای کنترل آلودگی تلاش کرده است و تمام شهرهای همسطح و یا بالاتر از سطح خودگردان، 86.5 درصد از روزها در پنج سال گذشته کیفیت هوا در سطح عالی بوده که نسبت به قبل از این دوره 4 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده است که چین پروژه ها و سیستم های عظیم زیست محیطی را برای رودخانه ها، دریاچه ها و جنگل های بزرگ سراسر کشور به اجرا گذاشته است که از آن جمله می توان به ممنوعیت 10 ساله ماهیگیری در پهنه های اصلی حوضه آبی رود یانگ تسه اشاره کرد که با تمام قوا به اجرا در آمده است.

  • 2023/03/06 15:21:46
  • GMT+08:00
  • /