چرا رهبر چین بارها بر توسعه با کیفیت بالا تاکید می کند؟
2023/03/06 10:58:20

روز یکشنبه 5 مارس، نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین به عنوان بالاترین ارگان قدرت حکومت چین، در پکن گشایش یافت. شی جین‌پینگ، رهبر ارشد چین، همین روز در جلسه بررسی گزارش کار دولت توسط هیئت استان جیانگ ‌سو شرکت کرد و در سخنرانی خود بار دیگر براولویت اصلی توسعه با کیفیت بالا تأکید کرد. چرا شی جین پینگ در جلسه بررسی گزارش کار دولت توسط هیئت استان جیانگ سو شرکت کرد؟ چرا او به توسعه با کیفیت بالا اهمیت زیادی می دهد؟ هدف نهایی توسعه با کیفیت بالا چیست؟

چرا شی جین پینگ در جلسه بررسی گزارش کار دولت توسط هیئت استان جیانگ سو شرکت کرد؟

بر اساس قانون اساسی چین، مجلس ملی نمایندگان خلق چین هر سال یک نشست منظم را برگزار می کند، نمایندگانی که در این جلسه حضور دارند، هیئت هایی را با توجه به واحدهای انتخاباتی تشکیل می دهند، موضوعات مختلفی را که باید مورد بررسی قرار گیرند، مورد بحث قرار می دهند و در نهایت در جلسه عمومی رأی می دهند. نظام مجلس ملی نمایندگان خلق بخش مهمی از سیستم دموکراتیک چین است. شی جین پینگ به عنوان نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق و یکی از اعضای هیئت استان جیانگ سو، بر اساس دستور کار این جلسه، در همین روز همراه با سایر نمایندگان به بررسی گزارش کار دولت پرداخت. شی جین پینگ در سخنرانی خود ضمن تایید گزارش کار دولت، به تشریح عمیق در مورد توسعه با کیفیت بالا پرداخت.

چرا شی جین پینگ به توسعه با کیفیت بالا اهمیت زیادی می دهد؟

شی جین پینگ در سخنرانی خود تاکید کرد: "توسعه با کیفیت بالا اولویت ساختن همه جانبه یک کشور سوسیالیستی مدرن  است." طی سال‌های اخیر، شی جین‌پینگ بارها در سخنرانی‌های خود مفهوم توسعه با کیفیت بالا را مطرح کرده است و تنها در سال جاری، کارهای مرتبط را در بسیاری از جلسات مهم اعلام کرد.  توسعه با کیفیت بالا از مفاهیم مهم اندیشه اقتصادی شی جین پینگ است که هدف آن پیشبرد ارتقای کیفیت و بروزرسانی اقتصاد چین است.

اولویت توسعه با کیفیت بالا، تسریع تحقق خوداتکایی علمی و فناوری در سطح بالا است و به گفته شی جین ‌پینگ، "این تنها راه برای پیشبرد توسعه با کیفیت بالا است" و "همچنین کلید اصلی دستیابی کامل چین به هدف ساختن یک کشور قوی سوسیالیستی مدرن بر اساس برنامه ریزی های انجام شده است. در مواجهه با رقابت شدید بین‌المللی، ایالات متحده متحدان خود را فرا خوانده تا در حوزه فناوری پیشرفته علیه چین محدودیت ایجاد کنند و خودخواهانه شرکت‌های چینی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند. در حال حاضر، پیوند علم و فناوری با توسعه اقتصادی و اجتماعی سرعت یافته و ادغام بین رشته های مختلف در جهان  و همین تحقیقات فرا رشته ای  بیش از پیش در حال توسعه است. اقتصاد چین برای تحقق توسعه کیفیت بالا، خلق مسیر توسعه جدید و نیروی محرکه جدید باید بر نوآوری های فناوری تکیه کند. بیش از دو هفته پیش، شی جین پینگ به طور ویژه اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را برای یک جلسه مطالعه جمعی فراخواند و تدارکاتی را برای تقویت تحقیقات اساسی و تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های جهشی در زمینه علوم و فنون اصلی ترتیب داد. همین موضوع نشان دهنده آینده نگری و تفکر سیستماتیک شی جین پینگ است.

چگونه چین می تواند به توسعه با کیفیت بالا دست یابد؟

شی جین‌پینگ در سخنرانی خود در همین روز مجموعه ای از اندیشه های مربوط به توسعه با کیفیت بالا را مطرح کرد.

وی معتقد است که چین باید ضمن تسریع اجرای راهبرد توسعه مبتنی بر نوآوری، جمایت از دانشمندان برتر برای انجام تحقیقات علنی و فنی اصیل و پیشرو، ارتقای تحول و صنعتی شدن دستاوردهای علمی و فناوری، یک مرکز نوآوری فناوری صنعتی با نفوذ جهانی را بسازد. چین باید با ساخت یک سیستم صنعتی مدرن، توجه  را بر اقتصاد واقعی  متمرکز کند. باید ضمن ساختن یک سیستم اقتصادی بازار سوسیالیستی در سطح بالا، گشایش در سطح بالا را ارتقا دهد.  مدرن سازی کشاورزی نیز یک نیاز اجتناب ناپذیر برای چین در راستای دستیابی به توسعه با کیفیت بالا است.

هدف نهایی از توسعه باکیفیت چین چیست؟

از نظر شی جین‌ پینگ، هدف نهایی از پیشبرد توسعه با کیفیت بالا، شادی و رفاه مردم است. شی جین پینگ گفت: "ما باید پیوسته دستاوردهای توسعه را به راهی برای افزایش کیفیت زندگی تبدیل کنیم و به طور مداوم احساس دسترسی داشتن، شادی و امنیت را در مردم تقویت کنیم."

"محوریت مردم" فلسفه اصلی حکومت شی جین پینگ است. شی جین پینگ هر سال هنگام شرکت در جلسات منظم مجلس ملی نمایندگان خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، همواره دوست دارد با نمایندگان گفت و گو کند و با آنان در مورد شرایط کار و تامین معیشتی مردم و مدیریت ارگان های پایه حرف بزند. او همیشه می گوید: خدمتگزار مردم هستم و همچنین بارها تاکید کرده است که «مردم باید محور توسعه باشند». او پس از انتخاب به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در سال 2012 گفت: " آرزوی مردم برای زندگی بهتر هدف تلاش ما است." و او بی‌وقفه برای رسیدن به این هدف تلاش می کند.

  • 2023/03/06 10:58:20
  • GMT+08:00
  • /