اتهام زنی درباره «تله بدهی» مانع پیشرفت ابتکار کمربند و راه نمی شود
2023/03/04 10:11:45

روز جمعه ۳ مارس، گوئو وی مین سخنگوی نخستین نشست چهاردهمین کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در یک نشست خبری اعلام کرد که اتهام زنی بی اساس درباره «تله بدهی» با هدف سیاه نمایی چین نمی تواند مانع سازندگی و پیشرفت مستمر ابتکار کمربند و راه باشد.

گوئو وی مین گفت: چین بر اساس تقاضای واقعی کشور دیگر، برای اجرای پروژه ها وام عرضه می کند تا از مخاطرات بدهی جدید و فشار مالی پرهیز شود.

این مقام چینی اظهار داشت: ۲۹ کشور از جمله چین به طور مشترک اصول هدایت سرمایه گذاری برای توسعه کمربند و راه را تدوین کرده اند که دولت ها، نهادهای ملی و شرکت ها را در توجه به مساله بدهی در استفاده از سرمایه راهنمایی کرده است.

وی همچنین اضافه کرد که کمربند و راه نه تنها سرمایه گذاری واقعی برای کشورهای شرکت کننده فراهم آورده، بلکه به رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم کشورها نیز یاری کرده است.

  • 2023/03/04 10:11:45
  • GMT+08:00
  • /