برگزاری نشست خبری قوه مقننه چین در آستانه نشست سالانه
2023/03/03 11:42:29

مجلس نمایندگان خلق، بالاترین قوه مقننه چین، در روز شنبه 4 مارس نشست خبری برگزار خواهد کرد.  این دقیقا یک روز قبل از افتتاحیه نشست سالانه این مجلس است.

سخنگوی اولین نشست چهاردهمین مجلس نمایندگان خلق چین در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران چینی و خارجی درباره دستور کار این نشست و موضوعات مربوط به مجلس نمایندگان خلق  پاسخ خواهد داد.

  • 2023/03/03 11:42:29
  • GMT+08:00
  • /