تاکید وزیر امور خارجه چین بر جهانی سازی و چندجانبه گرایی در نشست گروه 20
2023/03/03 14:19:30

 

«چین گانگ» وزیر خارجه چین در نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ در دهلی نو خواستار تلاش برای ترویج توسعه سالم فرایند جهانی شدن و تقویت چندجانبه گرایی شد.

در این نشست، وزیر خارجه چین در مورد تقویت چندجانبه گرایی و ارتقای توسعه جهانی سخنرانی کرد و از بزرگ ترین اقتصاد جهان خواست تا وظایف خود را شناخته و با مسئولیت پذیری برای توسعه و شکوفایی جهان با طرف های دیگر همکاری کنند.

«چین گانگ» گفت که در مواجهه با شرایط متغیر بین‌المللی و چالش‌های رو به افزایش، گروه 20  باید همکاری‌ها را تقویت بخشیده و سهم شایسته خود را در توسعه و شکوفایی جهانی ادا کند.

این مقام چینی افزود: اعضای گروه 20 باید ضمن اعمال چندجانبه گرایی واقعی و پایبندی بر نظم بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و مبتنی بر حقوق بین الملل، هنجارهای اساسی روابط بین الملل بر اساس اهداف و اصول منشور ملل متحد را نیز رعایت کنند.

او همچنین از اعضای گروه خواست تا بر اصول همکاری، گفت و گو و مشورت برابر پایبند بوده و از سیاست قدرت و تقابل بلوکی، ترویج توسعه سالم جهانی شدن، مخالفت با یک جانبه گرایی، حمایت گرایی تجاری و جداسازی ارتباطات اقتصادی اجتناب ورزند تا عملکرد پایدار و روان زنجیره جهانی صنعتی و زنجیره تامین جهانی تضمین شود.

وزیر خارجه چین همچنین از طرف ها دعوت کرد تا برای فراگیرتر، انعطاف پذیرتر و قابل دسترس تر کردن توسعه جهانی، تلاش کنند. او افزود، ابتکار توسعه جهانی مطروحه چین گزینه جدیدی برای جهان در تقویت اجرای دستور کار 2030 سازمان ملل برای توسعه پایدار به شمار می آید.

«چین گانگ» با تاکید بر اجرای دستاوردهای نشست سران بالی از کشورها خواست به منظور تضمین امنیت غذایی و انرژی، هماهنگی میان خود درباره سیاست های اقتصادی کلان را تقویت کنند.

او به اشاره به این که نسبت به دیگر اعضای گروه 20، چین تعداد بدهکارهای بیشتری را از بازپرداخت بدهی به خود معاف کرده است، گفت: چین امیدوار است موسسات مالی و طلبکاران بیشتری به برخورد با مساله بدهی کشورهای در حال توسعه بپیوندند.

وزیر خارجه چین ضمن تاکید بر ضرورت حمایت گروه 20 از سازمان ملل برای تحقق اهداف تعیین شده برای توسعه مستمر و رویارویی با تغییرات اقلیمی، گفت چین از الحاق اتحادیه آفریقا به گروه 20  نیز حمایت می کند.

«چین گانگ» در آخر درباره سند موضع چین برای حل بحران اوکراین گفت، چین همواره در کنار صلح ایستاده و برای ایجاد صلح و گفت و گو نقش سازنده خود را ایفا خواهد کرد.


  • 2023/03/03 14:19:30
  • GMT+08:00
  • /