چرا شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه این مدرسه شرکت کرد؟
2023/03/02 11:02:50

 اول مارس، شی جین پینگ رهبر چین در مراسم افتتاحیه ترم جدید مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین شرکت و سخنرانی مهمی ایراد کرد. وی گفت این مدرسه 90 ساله ارزشی منحصر به فرد دارد.

مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در گذشته، مدرسه مکتب مارکسیستی کمونیسم بود که توسط حزب کمونیست چین در مارس 1933 تأسیس شد. این مدرسه در سال 1935 به مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تغییر نام داد. امروز، مسئولیت اصلی مدرسه حزب، برنامه ریزی برای تربیت کادرهای عالی رتبه و میان رتبه حزب کمونیست، کادرهای برجسته جوان و میانسال، روسای شرکت‌های دولتی کلیدی، دبیران حزب شهرستان‌ها و کادرهای اقلیت های قومی است.

زمانی که حزب کمونیست چین در سال 1921 تأسیس شد، تنها 50 عضو داشت و اکنون با بیش از 96 میلیون عضو، به بزرگ ترین حزب سیاسی در جهان تبدیل شده است. بسیاری از محققان جهان با مطالعه تجربه موفق حزب کمونیست چین به این باور رسیدند که تأسیس مدرسه حزب، اهمیت به یادگیری اعضای حزب و تربیت اعضا و کادرهای حزب یکی از رموز موفقیت این حزب است.

 اول مارس، زمانی که شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، در گرامیداشت نودمین سالگرد تأسیس مدرسه حزبی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و مراسم افتتاحیه ترم فصل بهار سال 2023 شرکت کرد، تأکید داشت که «مدرسه باید کادری را تربیت کند که حزب نیاز دارد؛ باید درباره مسائل عمده‌ای که حزب نیاز به مطالعه و حل دارد، مشاوره و پیشنهاد دهد. مدرسه حزب جبهه اصلی برای تربیت و آموزش کادر است و باید در تربیت کادرهایی که می توانند وظیفه مهم برای تحقق رستاخیز ملت برعهده بگیرند، نقش فعال داشته باشد.

این مدرسه در سال های جنگ به تربیت فرماندهان ارشد نظامی مسلح به تئوری های انقلابی می پرداخت؛ پس از تأسیس چین نو، این مدرسه دسته به دسته کادرهای ارشدی را تربیت می کرد که مردم چین را به تغییر چهره فقیر و ضعیف سوق می دادند؛ امروز این مدرسه ستون حکمرانی کشور را که مردم را به سمت ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی هدایت می کنند، آموزش می دهد.

  • 2023/03/02 11:02:50
  • GMT+08:00
  • /