واکنش قاطعانه وزارت بازرگانی چین به گزارش «دفتر نماینده تجاری ایالات متحده»
2023/03/02 15:06:40

وزارت بازرگانی چین روز چهارشنبه در واکنش به گزارش «دفتر نماینده تجاری ایالات متحده» به کنگره درباره میزان پایبندی چین به سازمان تجارت جهانی که 24 فوریه (5 اسفند) منتشر شد، تاکید کرد چین از زمان پیوستن به «سازمان تجارت جهانی» یعنی 22 سال پیش قاطعانه از نظام تجاری چندجانبه حمایت، چندجانبه‌گرایی واقعی را تمرین و تعهداتش به سازمان تجارت جهانی را محقق نموده است.

وزارت بازرگانی چین افزوده است: چین از زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی اقتصاد بازار سوسیالیستی و نظام حقوقی خود را بهبود بخشیده، سیاست گشایش نهادی سطح بالا را به شکل مداوم توسعه داده، شفافیت سیاستگذاری را افزایش داده، به شکلی فراگیر در مذاکرات و فعالیت‌های اصلاح سازمان تجارت جهانی مشارکت کرده و به اعضای در حال توسعه بیشتری به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته کمک نموده که منجر شده اعضای سازمان تجارت جهانی به شکل گسترده‌ای از آن تمجید به عمل آورند.

  • 2023/03/02 15:06:40
  • GMT+08:00
  • /