هوای بهاری!
2023/03/02 15:10:23

درختان پرشکوفه هلو در باغ چای سبز زمردی با گل‌های رنگارنگ در شهرستان جائوپینگ، گوانگ شی در جنوب چین پراکنده شده است.

شهرستان جائوپینگ به عنوان یکی از شهرهای کلیدی تولید چای در چین، دارای 250 هزار مو (حدود 16666.67 هکتار) باغ چای است و می تواند سالانه 18400 تن برگ خشک چای تولید کند.

  • 2023/03/02 15:10:23
  • GMT+08:00
  • /