آزمایش بر روی دانه های فلفلی که سال گذشته در فضا بود آغاز شده است
2023/03/01 15:14:13

 آزمایش بر روی دانه های فلفلی که سال گذشته در محموله فضاپیمای شن جو-14 چین در فضا بود، آغاز شده است.

 آزمایش‌ها در شهرستان شیانگ یین، استان هونان، جایی که فلفل‌های جانگ شوگانگ از آن جا منشا گرفته‌اند، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا دانه‌هایی که در معرض تشعشعات کیهانی، ریزگرانش و سایر عوامل قرار گرفته‌اند، کیفیت بهتری خواهند داشت یا به دلیل این ماموریت غنی‌سازی می‌شوند.


  • 2023/03/01 15:14:13
  • GMT+08:00
  • /