سخنرانی ویدیویی وزیر امور خارجه چین در نشست عالی رتبه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
2023/02/28 08:14:35

27 فوریه، چین گانگ وزیر امور خارجه چین در پکن به صورت ویدیویی در نشست عالی رتبه پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت و تحت عنوان "پایبندی بر مسیر توسعه حقوق بشر چین و کمک به  حاکمیت حقوق بشر سراسر جهان" سخنرانی ایراد کرد.

چین گانگ گفت: در حال حاضر، شیوع کرونا هنوز پایان نیافته، اقتصاد جهانی با خطر رکود مواجه است، مسائل جهانی مانند بحران غذا و انرژی، قطع زنجیره تولید و عرضه و تغییرات آب و هوایی یکی پس از دیگری پیش می آید. همچنین توسعه امور جهانی حقوق بشر با چالش های شدیدی مواجه است. در مواجهه با وضعیت جدید و وظایف جدید، باید به طور جدی در نظر بگیریم که: چگونه می توان حقوق بشر را بهتر ترویج و حفاظت کرد؟ چگونه می توان حاکمیت حقوق بشر سراسر جهان را تقویت و بهبود بخشید؟ چین پیشنهاد می دهد:

اول، پایبندی به مسیر توسعه حقوق بشر کشورها که مطابق با شرایط واقعی ملی هر کشور باشد.

دوم، پایبندی به ترویج و حفاظت همه جانبه از انواع حقوق بشر.

سوم، پایبندی بر انصاف و عدالت بین المللی.

چهارم، پایبندی بر گفت و گو و همکاری.

وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که برگزاری موفقیت آمیز بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، طرحی بزرگ برای ترویج رستاخیز بزرگ ملت چین از طریق مدرن سازی به سبک چینی را ترسیم کرده است. فرآیند تحقق مدرنیزاسیون به سبک چینی نیز روندی برای ترویج مداوم توسعه حقوق بشر است. کلید دستاوردهای تاریخی چین در زمینه حقوق بشر این است که ما مسیر توسعه حقوق بشر را که مطابق با روند زمانه و متناسب با شرایط ملی چین است، انتخاب کردیم. چین قاطعانه این مسیر را ادامه خواهد داد.

وی گفت که برخی از نیروها با انگیزه های پنهان درباره امور شین جیانگ و تبت به طور پیوسته بزرگنمایی می کنند و قصد دارند علیه چین سیاه نمایی کرده و توسعه چین را سرکوب و از آن پیشگیری کنند. ما قاطعانه با این امر مخالفیم. ما بی هیچ تعصبی از شخصیت های کشورها از سراسر جهان استقبال می کنیم تا به چین سفر کنند، شخصا ناظر و شاهد حقایق باشند. هنگ کنگ از زمان اجرای قانون امنیت ملی در مرحله جدیدی از هرج و مرج تا آرامش و رفاه قرار دارد. ما قاطعانه سیاست "یک کشور- دو نظام" را به طور کامل و دقیق اجرا خواهیم کرد، با قاطعیت از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه محافظت می کنیم و شکوفایی و ثبات هنگ کنگ را مورد حفاظت قرار خواهیم داد.

وزیر امور خارجه چین گفت که در سال جدید، ما حاضریم با طرف ها همکاری کنیم تا به طور مشترک به حفاظت از حقوق بشر جهان بپردازیم و به ساخت جامعه ای با سرنوشت مشترک برای بشریت کمک کنیم!

  • 2023/02/28 08:14:35
  • GMT+08:00
  • /