وزیر امور خارجه چین در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی ویدیویی ایراد خواهد کرد
2023/02/27 19:54:21

روز دوشنبه 27 فوریه مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 27 فوریه تا 4 آوریل در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. 27 فوریه تا 2 مارس نشست عالی رتبه برگزار می شود. چین گانگ وزیر امور خارجه چین 27 فوریه سخنرانی ویدیویی ایراد خواهد کرد. 

  • 2023/02/27 19:54:21
  • GMT+08:00
  • /