وزیر دفاع انگلیس: افشای خاطرات شاهزاده هری از جنگ افغانستان، سربازان ما را ناامید کرده است
2023/02/25 10:34:05

«بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در واکنش به کتاب خاطرات «اسپر» اظهارداشت افشای خاطرات شاهزاده هری از جنگ افغانستان، سربازان ما را ناامید کرده است.

«بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در گفت وگو با «ال بی سی» گفت شاهزاده هری با افشای تعداد کشته‌شدگان در جنگ افغانستان همکاران ارتش این کشور را ناامید کرده است.

وی افزود: افتخار به تعداد کشته‌ها عملکرد ارتش را به صورت نادرست بازنمایی می‌کند در حالی که کار در ارتش تیمی است و نه اینکه چه کسی بیشتر شلیک می‌کند.

شاهزاده هری در کتاب خاطرات جنجالی خود به نام «اسپر» گفته بود در هنگام کشتن 25 عضو طالبان به آنان مانند حذف مهره‌ها از روی تخته شطرنج فکر کرده است

  • 2023/02/25 10:34:05
  • GMT+08:00
  • /