فرستاده ویژه چین در تغییرات اقلیمی جایزه نوبل مشارکت ویژه برای توسعه پایدار را دریافت کرد
2023/02/23 10:18:44

پیتر نوبل رئیس بنیاد نوبل برای توسعه پایدار 21 فوریه به وقت محلی اعلام کرد که اولین جایزه مشارکت ویژه برای توسعه پایدار به شیه جن‌هوا، فرستاده ویژه چین در امور تغییرات آب و هوایی، به منظور قدردانی از مشارکت وی در مقابله جهانی با تغییرات اقلیمی و امور توسعه پایدار اعطا شد.

شیه جن‌هوا طی سخنرانی ویدیویی گفت که چین با وظایف متعددی مانند توسعه، معیشت مردم، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست رو به روست. تحقق صنعتی شدن و شهرسازی در طول ده ها سال که در کشورهای پیشرفته در دویست- سی صد سال انجام شد و کنترل و کاهش آلودگی و تخلیه در مدت زمان کوتاه تر، از اوج کربن تا کربن خنثی، دشواری آن فراتر از تصور است. رهبر چین با دوراندیشی از همان ابتدا به صراحت اعلام کردند که نباید مسیر قدیمی اول آلودگی و سپس مهار را دنبال کنیم. چین به طور فعال مسیر توسعه پایدار را دنبال کرد و پی در پی مهار باران اسیدی، طوفان شن، آلودگی رودخانه ها و آلودگی هوای شهرها را اجرا کرد و به نتایج قابل توجهی دست یافت.

او گفت: من سال‌ها به حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در منابع، اقتصاد دایره‌ای و اقدامات مرتبط با تغییرات آب و هوا پرداخته ام و خود روند از مفهوم تا عمل توسعه پایدار و تمدن اکولوژیکی را در چین تجربه کرده ام. رویه چین نشان داده است که حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی مانع توسعه اقتصادی نخواهد شد، بلکه می‌تواند محرک‌های رشد جدید را تقویت کند، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و کیفیت و کارایی توسعه را بهبود بخشد.

بنیاد نوبل برای توسعه پایدار در ابتدا در سال 2007 توسط خانواده نوبل در زوریخ سوئیس تأسیس شد. این بنیاد تحقیق، توسعه، اقدام و اجرای راه‌حل‌های پایدار را تشویق می‌کند و جایزه توسعه پایدار را برای قدردانی از افراد یا مؤسساتی که سهم برجسته‌ای در توسعه پایدار داشته‌اند، اعطا می‌کند.

  • 2023/02/23 10:18:44
  • GMT+08:00
  • /