تدابیر جدید چین برای پیشبرد تحقیقات پایه ای
2023/02/23 15:14:50

روز سه‌شنبه 21 فوریه، اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین یک نشست پژوهشی جمعی با محوریت "تقویت تحقیقات پایه ای" را برگزار کردند. شی جین‌پینگ، رهبر چین، پس از شنیدن توضیحات کارشناسان، به تشریح عمیق این موضوع پرداخت.

چرا چین باید تحقیقات پایه ای را تقویت کند؟ چگونه تحقیقات پایه را تقویت کند؟ این حرکت چه سودی برای جهان به همراه خواهد داشت؟

چرا چین به تحقیقات پایه ای اهمیت می دهد؟

تحقیقات پایه ای سرآغاز زنجیره تحقیقات علمی از تحقیق تا کاربرد و تولید است. همانطور که شی جین پینگ گفت: "تنها زمانی که پایه و اساس محکم گذاشته شود می توان یک بنای بلند علم و فناوری را ساخت." در حال حاضر، جهان وارد یک عصر علمی بزرگ شده است که در آن ادغام بین رشته ها و تحقیقات فرارشته ای بیش از پیش توسعه می یابد،  ادغام و پیوند بین علم و فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی  تسریع می شود و رقابت علمی و فناوری بین المللی به سمت تحقیقات پایه ای پیش می رود. از سوی دیگر، محیط توسعه چین با تغییرات عمیق و پیچیده ای مواجه است، ایالات متحده، چین را رقیب اصلی خود می داند و متحدان خود را برای مهار، محاصره و سرکوب چین و "گردن زدن" چین در حوزه فناوری پیشرفته فرا می خواند. شی جین پینگ خاطرنشان کرد که برای مقابله با رقابت علمی و فناوری بین المللی و دستیابی به خوداتکایی و خودسازی در سطح بالا، تقویت تحقیقات پایه ای و حل مشکلات فنی کلیدی از مبدا و پایین ترین سطوح ضروری است. در الگوی توسعه جدید چین که توسط شی جین پینگ طراحی شده است، طرح کلی خوداتکایی و خودسازی در نوآوری های علمی و فناوری در اولویت قرار دارد و تحقیقات پایه ای زنجیره کلیدی آن است. تاکید بر تحقیقات پایه ای بیانگر مفهوم مسئله محور، سیستماتیک و آگاهی به اهمیت آینده نگری از سوی  حزب کمونیست چین در اداره کشور است.

چه اطلاعات قابل توجه در این نشست پژوهشی مشخص شد؟

پیام مثبت ارسال شده توسط این مطالعه جمعی آن بود که چین ضمانت‌های سازمانی، سرمایه‌گذاری و آموزش پژوهشگران تحقیقات پایه را تقویت خواهد کرد.

شی جین‌پینگ در این جلسه تصریح کرد که چین تلاش خواهد کرد تا گشایش، اعتماد و همکاری را در محافل علمی و فناوری بین‌المللی افزایش دهد و با نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اصلی در فناوری‌های اصلی، کمک‌های جدید و بزرگ‌تری به پیشرفت تمدن بشری انجام دهد که نمادی از ایده جامعه ای با سرنوشت مشترک برای بشریت است که او مطرح کرده و همچنین  میراثی از توسعه جهان بینی " جهان به مثابه یک خانواده" است که مردم چین از دوران باستان پیرو آن بوده اند. شی جین پینگ گفت: برای حل مشکلات توسعه مشترک، انسان ها بیش از هر زمان دیگری به همکاری و گشایش بین المللی نیاز دارند. وی گفت که چین یک بستر همکاری بین المللی تحقیقات پایه ای ایجاد می کند و یک صندوق تحقیقات علمی جهانی را نیز راه اندازی خواهد کرد، همچنین گشایش طرح های ملی علم و فناوری را افزایش خواهد داد و تحقیقات مشترک با کشورهای مختلف جهان را در مورد مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی، امنیت زیستی، و استفاده از فضا را گسترش و تعمیق خواهد بخشید. 

  • 2023/02/23 15:14:50
  • GMT+08:00
  • /