کارشناس تجاری: تهیه فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد، به فضای تجاری چین کمک می کند
2023/02/21 15:46:38

 

یک کارشناس تجاری در مصاحبه با شینهوا گفت که سیستم فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد چین برای حفظ یک محیط تجاری با ثبات تر، منصفانه تر و قابل پیش بینی تر در این کشور مفید است.

ژانگ وی، معاون آکادمی تجارت بین ‌المللی و همکاری اقتصادی چین که زیر نظر وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می کند، این اظهارات را پس از تصمیم چین برای اضافه کردن دو شرکت آمریکایی به فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد به دلیل فروش سلاح به منطقه تایوان چین بیان کرد.

ژانگ گفت: «در حالی که به طور کامل اراده قوی چین برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه را نشان می دهد، این تصمیم همچنین نشان دهنده عزم راسخ چین برای عملکرد مدبرانه و ایجاد یک محیط تجاری باثبات، منصفانه و قابل پیش بینی برای شرکت های خارجی در این کشور است.»

چین این سیستم را در سپتامبر 2020 با صدور آیین نامه ای معرفی کرد. 28 ماه بعد، این کشور برای اولین بار این مقررات را که به گفته ژانگ «یک سلاح درست برای دفاع از خود است» استفاده کرد. ژانگ افزود: «این نشان دهنده نگرش بسیار مسئولانه بود.»

در طول سالهای گذشته، شرکت لاکهید مارتین و بخش موشکی و دفاعی شرکت ریتون، به رغم مخالفت چین، بارها به تایوان سلاح فروخته ‌اند.

ژانگ گفت با این حال، دولت چین شرکت مادر ریتون را در فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد قرار نداده است، بلکه فقط بخش موشکی و دفاعی شرکت ریتون را در لیست قرار داده است.

ژانگ گفت که این نشان می دهد که تصمیم چین مجازات بی رویه نیست. او افزود که شرکت هایی که قوانین و مقررات چین را با روح قراردادها رعایت می کنند، نیازی به نگرانی ندارند.

ژانگ گفت که چین در طراحی این سیستم در مقایسه با برخی از کشورهای غربی که مفهوم امنیت ملی را تعمیم داده و از گزینه تحریم مبتنی بر «فهرست سیاه» سوء استفاده کردند، خویشتنداری کامل نشان داده است.

وی خاطرنشان کرد که شرکت های خارجی بخش مهمی از بازار چین و همچنین مشارکت کنندگان و شاهدانی هستند که کمک مهمی به رشد چین می کنند.

کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که در دسامبر گذشته برگزار شد اشاره کرد که چین تلاش های بیشتری برای جذب و استفاده از سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد داد.

ژانگ گفت: «چین همیشه به وعده های خود عمل می کند.» وی افزود که نگرش چین ثابت بوده و هرگز تغییر نکرده است.

این کارشناس تجاری چینی خاطر نشان کرد: «این امر به منظور فراهم کردن یک محیط تجاری با ثبات تر، منصفانه تر و قابل پیش بینی تر برای کسب و کارهای خارجی قانونمند و حذف مداخله فعالیت های غیرقانونی است.»

ژانگ گفت که با نگاهی به آینده، دولت چین قاطعانه از حقوق و منافع مشروع همه بازیگران بازار محافظت خواهد کرد. وی اظهار داشت: «برای شرکت های خارجی که قوانین چین را رعایت می کنند، فضای کسب و کار فقط بهتر خواهد شد.»

  • 2023/02/21 15:46:38
  • GMT+08:00
  • /