چین دو شرکت تولید و فروش تجهیزات نظامی آمریکا را تحریم کرد
2023/02/17 10:49:21

 

 

 وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که به منظور حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه ملی، طبق قوانین مربوطه، این وزارتخانه تصمیم گرفت شرکت لاکهید مارتین و شرکت ریتون آمریکا را که در فروش تسلیحات به تایوان دست داشته‌اند، در «فهرست شرکت های غیر قابل اعتماد» خود قرار دهد و تدابیری را جهت تحریم این دو شرکت اتخاذ کند که عبارتند از ممنوعیت صادرات شرکت های فوق به چین، ممنوعیت افزایش سرمایه گذاری آنها در سرزمین چین، ممنوعیت ورود مدیران عالی رتبه دو شرکت به چین، لغو مجوز کار و صلاحیت توقف و اسکان مدیران عالی رتبه دو شرکت در چین و همچنین جریمه این دو شرکت است.

بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی چین، مبلغ جریمه دو شرکت معادل دو برابر مبلغ قراردادهای فروش تجهیزات نظامی آنها به تایوان، پس از زمان «فهرست شرکتهای غیر قابل اعتماد» چین است. همچنین دو شرکت باید ظرف 15 روز پس از انتشار این تصمیم و طبق قانون جریمه خود را بپردازند و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط به فهرست شرکتهای غیر قابل اعتماد چین، موارد تنبیهی بیشتر از جمله افزایش میزان جریمه در مورد آنها اجرا خواهد شد.

  • 2023/02/17 10:49:21
  • GMT+08:00
  • /