ازسرگیری پروازهای عادی چین به 58 کشور
2023/02/17 15:13:55

با رفع محدودیت‌های مربوط به کووید-19 برای پروازهای مسافربری بین‌المللی از 8 ژانویه 2023، چین هفته گذشته پروازهای مسافری منظم خود را با 58 کشور از سر گرفت.

شانگ کجیا، یکی از مقامات اداره هواپیمایی غیرنظامی چین، پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در طول هفته از 6 تا 12 فوریه، حدود 98 شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی 795 پرواز انجام دادند که 65 درصد نسبت به هفته 2 تا 8 ژانویه افزایش داشت.

تعداد کشورهایی که پروازهای خود را به مقصد یا مبدا چین انجام می دهند و شرکت های هواپیمایی که این پروازها را انجام می دهند به ترتیب به 64 درصد و 80 درصد سطح مدت مشابه در سال 2019 رسید.

شانگ گفت که بازار حمل و نقل هوایی داخلی همچنان شاهد گسترش سریع خواهد بود و میزان پرواز احتمالاً برابر و حتی از سطح قبل از اپیدمی فراتر خواهد رفت.

شانگ همچنین انتظار داشت که تعداد پروازهای بین‌المللی افزایش بیشتری پیدا کند، که ناشی از از سرگیری تدریجی تقاضا برای تجارت بین‌المللی، گردشگری و آموزش است.

  • 2023/02/17 15:13:55
  • GMT+08:00
  • /