کاریکاتور| سناریوی «بالن جاسوسی چین»؛ سکانس جدید تهدیدنمایی پکن
2023/02/14 15:33:59

نشریه «گلوبال تایمز» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «بیش از حد نگران کننده» به سناریوی به اصطلاح بالن جاسوسی چین با کارگردانی آمریکا و شرکت بازیگرانی چون کانادا و انگلیس اشاره کرده است.

نهادهای حکومتی کانادا هفته گذشته با دنباله روی از آمریکا مدعی شدند که یک بالن چینی در استان بریتیش کلمبیا در غرب این کشور مشاهده شده است. 

  • 2023/02/14 15:33:59
  • GMT+08:00
  • /