کاریکاتور| مجتمع صنعتی-نظامی صحنه‌گردان اصلی نزاع‌های حزبی آمریکا
2023/02/11 16:08:07

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «مجتمع صنعتی-نظامی»، آن را صحنه‌گردان اصلی نزاع‌های دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا دانسته است.

مجتمع نظامی صنعتی (( Military–industrial complex  یا مجتمع نظامی صنعتی کنگره‌ای، مفهومیست که عموما به منظور اشاره به روابط سیاستی و پولی بین دولتمردان، قانونگذاران، نیروهای مسلح و پایگاه های صنعتی به کار می‌رود که با تبانی با اندیشکده‌ها و رسانه‌ها به یک مجتمع با منافع مشترک تبدیل می‌شود.

این گروه در سراسر جهان «دشمن» می سازد و برای کسب سود و دارایی به برانگیختن درگیری‌ها و جنگ‌ها در سراسر جهان می‌پردازد.

«فرانکلین اسپینی» مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا سال گذشته با انتشار مقاله‌ای اعلام کرد که نفوذ مجتمع نظامی- صنعتی آمریکا آن قدر زیاد است که دولت آمریکا نمی‌تواند سیاست صلح را ترویج کند و رقابت نامساعد در صنایع نظامی، سوء استفاده از قدرت، پدیده فساد و کاهش توانایی رقابتی اقتصادی آمریکا را نیز در پی داشته است. وی همچنین از دولت آمریکا خواست با تغییر سیاست خود، از صلح جهانی حفاظت کرده و سیاستمداران با درنظر گرفتن درخواست مشروع دیگر کشورها، به شیطان سازی و سیاه نمایی دیگر کشورها پایان دهند.

  • 2023/02/11 16:08:07
  • GMT+08:00
  • /