فیچ: رشد قدرتمند برق تجدیدپذیر چین در سال 2023 ادامه خواهد داشت
2023/02/06 15:24:51

موسسه رتبه‌بندی اعتباری «فیچ» اعلام کرد چین به تقویت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2023 با توجه به تقاضای بالا، هزینه‌های مواد خام پایین و اثر پایه پایین برای انرژی بادی، ادامه خواهد.

فیچ با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ تولید برق دولتی چین همچنان متعهد به راهبردی گذار انرژی این کشور و بزرگترین سرمایه گذاران در بخش برق تجدیدپذیر هستند، تصریح کرد فعالیت این شرکت‌ها بستری مناسب برای نصب‌های جدید در سال 2023 محسوب می‌شود.

موسسه رتبه‌بندی فیچ با اشاره به داده‌های «ویندمنگو» شرکت فراهم کننده اطلاعات برق بادی، افزود در سال 2022 جمعا 446 پروژه برق بادی با ظرفیت 87 گیگا وات تکمیل شد. این عدد در سال 2021، حدود 60 گیگاوات اعلام شده بود.

بر اساس گزارش فیچ، ظرفیت نصب شده برق بادی و خورشیدی در چین طی سال 2022 در مقایسه با سال قبل آن 22 درصد افزایش داشته است.

  • 2023/02/06 15:24:51
  • GMT+08:00
  • /