هشدار صلیب سرخ از وضعیت وخیم میلیون‌ها نفر در افغانستان
2023/02/03 15:32:17

کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه یخبندان در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع به کمک‌های بشردوستانه بیشتر نیاز است.

به گفته این کمیته، توانایی خانواده‌ها برای گرم‌کردن خانه‌های‌شان در زمستان سرد امسال، به‌دلیل چالش‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

کمیته بین‌المللی صلیب در حساب کاربری توییتر خود گفته است که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت، به کمک‌های بشردوستانه بیشتر نیاز است.

الوی فیلیون، رییس هیأت کمیته صلیب سرخ در افغانستان هم در توییتی نوشته است که با کاهش شدید دمای هوا در زمستان امسال و افزایش چالش‌های اقتصادی، میلیون‌ها افغان با دو انتخاب مواجه شده که یا غذا آماده کنند یا هم مواد سوخت گرمایشی.

او گفته است: «ما نمی توانیم چشم خود را بر وضعیت اسفناک آنها (نیازمندان) ببندیم و به پاسخ‌گویی به نیازهای آنها ادامه خواهیم داد.»

  • 2023/02/03 15:32:17
  • GMT+08:00
  • /