افزایش 12.9 درصدی تجارت خدمات چین در سال 2022
2023/01/31 11:59:03

آمار وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه نشان داد ارزش تجارت خدمات چین در سال 2022 با 12.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5.98 تریلیون یوان (884 میلیارد دلار) رسیده است.

بر این اساس، صادرات خدمات 12.1 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافت و به حدود 2.85 تریلیون یوان رسید، در حالی که خدمات وارداتی به 3.13 تریلیون یوان رسید که 13.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و منجر به کسری 275.7 میلیارد یوان شد.

تجارت خدمات دانش بنیان در سال 2022 به 2.5 تریلیون یوان رسید که نسبت به سال قبل 7.8 درصد افزایش نشان می دهد.

صادرات خدمات دانش‌ بنیان 12.2 درصد افزایش یافت و به 1.42 تریلیون یوان رسید که ناشی از مقوله هایی مانند حق امتیاز مالکیت معنوی و خدمات محاسبات و اطلاعات است.

داده‌ها نشان داد که خدمات مسافرتی با افزایش 8.4 درصدی تجارت در این بخش نسبت به سال قبل به 856 میلیارد یوان رسید، و شتاب روند رو به بهبود خود را حفظ کرد.

  • 2023/01/31 11:59:03
  • GMT+08:00
  • /