55 سال از ترور «مارتین لوتر کینگ» گذشت؛ چند نفر دیگر در آمریکا باید قربانی نژادپرستی شوند؟
2023/01/30 14:50:28

 

«مارتین لوتر کینگ» فعال سیاهپوست حقوق بشر 55 سال قبل در شهر «ممفیس» ایالت «تنسی» ترور شد و جهان را در شوک فرو برد.

55 سال گذشته و باز هم در همان شهر «تایر نیکلاس» یک سیاهپوست آمریکایی 29 ساله به دست پنج افسر پلیس آنقدر کتک خورد که جان باخت و خشم سراسری را در ایالت متحده برانگیخت.

رسانه‌های آمریکایی نگران بودند شورش‌هایی پس از مرگ «جرج فلوید» دیگر سیاهپوست آمریکایی در سال 2020 به راه افتاد، دوباره در سراسر این کشور به دنبال قتل نیکلاس تکرار شود.

بیش از دو سال قبل فلوید به دلیل فشار زانوی افسر پلیس سفید پوست بر گردنش جان خود را از دست داد و تظاهرات‌هایی گسترده موسوم به «جان سیاهپوستان ارزش دارد» در سراسر آمریکا به راه افتاد.

از آن زمان به بعد، ادعا شده که سیستم پلیس آمریکا دستخوش اصلاحات اساسی و قابل توجهی شده اما تراژدی‌های شبیه قتل فلوید باز هم تکرار می‌شوند. اساسا تکرار رفتاری خاص با سیاهپوستان آمریکایی توسط پلیس در نژادپرستی عمیق در دموکراسی آمریکایی ریشه دارد.

از برده داری گرفته تا شکل گیری سازمان‌های تروریستی سفیدبرتر پندار که طی جنبش‌های حقوق مدنی ظهور کردند، این تاثیرات قدرتمند فرهنگ خشونت پلیس در ایالات متحده را به وجود آورد به گونه‌ای که در رفتار پلیس این کشور تا به امروز نیز دیده می‌شود.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح نهادی که ریشه در نژادپرستی دارد، غیرممکن است. در واقع نژادپرستی به شکلی عمیق در ژن سیستم پلیس آمریکا جا گرفته و ریشه دوانده است. در عین حال، قطبی‌سازی حزبی در ایالات متحده ایجاد اصلاحات در سیستم پلیس آمریکا را حتی دشوارتر نیز کرده است.

به علاوه، فرهنگ اسلحه و خشونت پلیس در آمریکا دوری باطل ایجاد کرد که نتیجه آن در جامعه این کشور بسیار روشن است.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی چند روز قبل خود اذعان کرد که رویای برابری و عدالتِ مارتین لوتر کینگ در این کشور هنوز محقق  نشده و بار دیگر خواستار مبارزه برای «روح» ایالات متحده شد.

اما سوال اینجاست که «روح» آمریکا کجاست؟ آیا در فریادهای دردناک نیکلاس سیاهپوست نهفته است؟

  • 2023/01/30 14:50:28
  • GMT+08:00
  • /