تحویل و دریافت بیش از 700 میلیون بسته اکسپرس طی تعطیلات عید بهار در چین
2023/01/29 09:27:26

بر اساس داده های نظارتی اداره پست دولتی چین، در تعطیلات عید بهار از 21 تا 27 ژانویه، حدود 410 میلیون بسته اکسپرس تحویل گرفته شده است که نسبت به تعطیلات عید بهار سال گذشته و سال 2019، به ترتیب 5.1 درصد و 192.9 درصد افزایش یافته است. همچنین 330 میلیون بسته اکسپرس تحویل داده شده است که نسبت به تعطیلات عید بهار سال گذشته و سال 2019 به ترتیب 10.0 درصد و 254.8 درصد فزونی گرفته است.

  • 2023/01/29 09:27:26
  • GMT+08:00
  • /