سوءاستفاده تسلیحاتی آمریکا از کرونا؛ عامل عدم خروج جهان از اپیدمی
2023/01/24 20:17:26

از نظر ایالات متحده، همه گیری کرونا نه تنها یک رویداد بهداشت عمومی بوده، بلکه یک اسلحه قابل استفاده است و این نیت آمریکا بزرگترین مانع خروج جهان از همه گیری کرونا به شما می‌رود.

  • 2023/01/24 20:17:26
  • GMT+08:00
  • /