سرمایه گذاری چین در حوزه تحقیق و توسعه چین در سال 2022 از 3 تریلیون یوان فراتر رفت
2023/01/24 13:45:42

 

بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره ملی آمارچین، سرمایه گذاری چین در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) همچنان رشد دو رقمی را حفظ کرده و از 3 تریلیون یوان فراتر رفت.

همچنین نسبت بودجه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی نیز به 2.55 درصد رسیده است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در سال 2022، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه چین به 3.087 تریلیون یوان رسید و برای اولین بار از مرز 3 تریلیون یوان فراتر رفت که در مقایسه با سال 2021، 10.4 درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب سرمایه گذاری چین در بخش تحقیق و توسعه رشد دو رقمی خود را برای هفتمین سال متوالی حفظ کرده است.

  • 2023/01/24 13:45:42
  • GMT+08:00
  • /