نقش فزاینده انرژی پاک در تامین انرژی چین
2023/01/24 14:48:40

انرژی بادی و خورشیدی به دلیل توسعه مستمر مقیاس شان، نقش‌ فزاینده‌ای در تضمین تامین انرژی چین ایفا می‌کنند.

داده‌های اداره ملی انرژی چین نشان می‌دهد که در سال 2022، ظرفیت جدید نصب‌ شده انرژی بادی و خورشیدی به بیش از 120 میلیون کیلووات رسید و ظرفیت نصب شده تجمیعی تا پایان سال گذشته از 700 میلیون کیلووات فراتر رفت.

ظرفیت جدید نصب شده برق بادی و خورشیدی 78 درصد از ظرفیت جدید نصب شده در چین را در سال گذشته تشکیل می داد و آنها را به تولیدکنندگان اصلی برق در این کشور تبدیل کرد.

در سال 2022، تولید برق جدید بادی و خورشیدی بیش از 55 درصد از تولید برق جدید چین را تشکیل می‌داد.

اداره ملی انرژی چین همچنین اعلام کرد که انرژی خورشیدی سهم قابل توجهی در تامین انرژی پایدار در استان های اصلی انرژی خورشیدی، مانند جیانگ سو و ژجیانگ در شرق چین، در طول اوج مصرف انرژی در تابستان گذشته داشته است.

  • 2023/01/24 14:48:40
  • GMT+08:00
  • /