نقاشی‌های عاشقان فرهنگ چین از سراسر جهان + تصاویر
2023/01/22 16:13:32

«چالش پل چینی، مهارت چینی، رقابت خوشنویسی و نقاشی چینی» باعث شد عاشقان فرهنگ، هنر و زبان چینی در سراسر جهان آثار خود را به این رویداد ارسال کنند.

به گفته برگزار کنندگان، این چالش به علاقه‌مندان زبان چینی در سراسر دنیا این فرصت را داد تا دوستان جدید پیدا کنند، مهارت‌های هنوری خود را به نمایش بگذارند و درک عمیق‌تری از خوشنویسی و نقاشی سنتی چین به دست آورند.

در زیر توجه شما را به برخی نقاشی‌های ارسال شده از سراسر جهان جلب می‌کنیم.


  • 2023/01/22 16:13:32
  • GMT+08:00
  • /