هشدار وزیر خزانه داری آمریکا درباره پیامد‌های بدهی دولت این کشور
2023/01/22 09:27:55

 

جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا درباره پیامد‌های بدهی دولت آمریکا و احتمال رکود اقتصادی هشدار داد.

بحث‌ها درباره افزایش دادن سقف بدهی ملی آمریکا داغ شده است. این در حالی است که بدهی دولت آمریکا در زمینه میزان مجاز استقراض به سقف خود رسیده است.

چندی پیش دولت آمریکا به سقف بدهی مجاز یعنی ۳۱.۴ تریلیون دلار (معادل ۳۱۴۰۰ میلیارد دلار) رسید.

وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده است که اگر کنگره سقف بدهی دولت را بزودی افزایش ندهد، این خطر وجود دارد که عدم پرداخت در بازپرداخت‌ها پیش بیاید که عواقب جهانی خواهد داشت.

جنت یلن گفت: پرداخت نشدن بدهی‌های دولت فدرال اعم از بدهی‌ها به دارندگان اوراق مشارکت یا دریافت کنندگان خدمات تامین اجتماعی یا نظامیان آمریکا بی تردید سبب رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد و احتمال دارد سبب بروز بحران مالی جهانی شود.

  • 2023/01/22 09:27:55
  • GMT+08:00
  • /