چین تا سال 2025 تراکم ربات‌های تولیدی را دو برابر می‌کند
2023/01/22 16:18:24

بر اساس برنامه عملیاتی که روز پنجشنبه منتشر شد، چین تلاش خواهد کرد تا تراکم ربات تولیدی خود را تا سال 2025 در مقایسه با سال 2020 دو برابر کند.

برنامه عملیاتی که مشترکا توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و 16 نهاد دولتی دیگر چین منتشر شده، تاکید می کند یک اقدام «رباتیک» برای توسعه استفاده از ربات‌ها به اجرا در خواهد آمد.

استفاده از ربات‌های خدماتی و ویژه تا سال 2025 به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این برنامه عملیاتی همچنین خواستار تمرکز بر 10 حوزه کاربردی کلیدی و دستیابی به پیشرفت‌ در بیش از 100 فناوری و راه حل کاربردی نوآورانه برای ربات‌ها شده است.

بیش از 200 سناریوی کاربردی با کمک فناوری‌های جدید، روش‌های کاربردی نوآورانه و نتایج کاربردی برجسته ترویج داده خواهد شد. همچنین گروهی از شرکت‌های کاربرد رباتیک پیشرفته صنعتی، مراکز تجربی و مراکز راستی آزمایی تاسیس خواهد شد.

این برنامه عملیاتی همچنین بر تلاش برای ایجاد یک سیستم نوآوری مشارکتی به منظور تولید و کاربرد ربات و تسریع توسعه و ارتقاء استانداردهای کاربردی ربات تاکید کرده است.

تراکم ربات با تعداد ربات‌‌ها به ازای هر 10 هزار کارگر تولیدی سنجیده می‌شود و یک شاخص کلیدی برای سنجش سطح هوشمندی تولید به حساب می‌آید.

  • 2023/01/22 16:18:24
  • GMT+08:00
  • /