وزرای خارجه چین و ایران در گفتگوی تلفنی خواستار همکاری نزدیکتر دو کشور شدند
2023/01/21 16:28:47

چین گانگ وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرد. 

وزیر خارجه چین در این تماس تلفنی گفت که کشورش همواره روابط ایران و چین را از منظر راهبردی و بلندمدت می نگرد و آماده همکاری نزدیک با ایران برای اجرای مطلوب تصمیمات مهم رهبران دو کشور و همچنین پیشبرد طرح همکاری جامع دو کشور با هدف ایجاد پیشرفت ملموس در مشارکت راهبردی جامع پکن و تهران است.

وی افزود، چین از ایران در حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود حمایت می کند و آماده همکاری با ایران برای حفظ هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل مانند اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، حفظ منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و حفاظت از عدالت بین المللی است.

امیرعبداللهیان نیز به نوبه خود آمادگی اش برای ایجاد و حفظ همکاری نزدیک با همتای چینی با هدف تلاش برای توسعه روابط دوجانبه ابراز کرد.

وی گفت که ایران برای اجرای طرح همکاری جامع بین دو کشور با چین همکاری خواهد کرد و به حمایت قاطع از یکدیگر در موضوعات مربوط به منافع اصلی مربوطه و همچنین تمامیت ارضی و حاکمیت ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه ایران گفت که کشورش از چین در ایفای نقش بیشتر در ارتقای ساخت جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت حمایت می کند و مایل است در این چارچوب همکاری ها را تقویت کند.

دو طرف همچنین در مورد موضوع هسته ای ایران تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین پیشرفت های مذاکرات پیرامون احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، از نقش سازنده چین تشکر کرد.

وزیر خارجه چین گفت که پکن از صداقت و انعطاف ایران قدردانی، و از ایران در حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود حمایت می کند و از سایر طرف ها می خواهد که به گفت وگو و مذاکره متعهد بمانند. 

او خاطرنشان کرد که چین به ایفای نقش به شیوه خود ادامه خواهد داد.

  • 2023/01/21 16:28:47
  • GMT+08:00
  • /