خدمات چین به جهان در سه سال گذشته
2023/01/20 15:36:48

ظرف سه سال گذشته، دولت چین تمام تلاش خود را برای محافظت از زندگی و سلامت شهروندان چینی انجام داده است که این دستاورد برای یک کشوری بزرگ با جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر، سهمی بسیار مثبت در مبارزه جهانی با شیوع کرونا است. در عین حال، چین اقدامات پیشگیری خود را با توجه به زمان و موقعیت تنظیم کرده است. هنگامی که سویه اصلی با توان بیماری زایی قوی و نوع دلتا در مقیاس وسیع گسترش یافت، چین اقداماتی قوی را برای پیشگیری از شروع کرونا اتخاذ کرد که زمان گرانبهایی را برای جامعه بین‌المللی در مبارزه با کرونا ایجاد کرد.

در این سه سال، چین به‌طور آشکار و شفاف اطلاعات همه‌گیری را با جامعه بین‌المللی به اشتراک گذاشته است و پایه‌ای علمی را برای پیشگیری و کنترل همه‌گیری، و توسعه واکسن‌ها و تست‌های آزمایشی فراهم کرده است که مسئولیت شناسی بالای چین برای مقابله جهانی با شیوع کرونا را نشان می دهد.

در حال حاضر، چین بیش از 2.2 میلیارد دوز واکسن کووید-19 را به بیش از 150 کشور و سازمان بین‌المللی، صدها میلیارد از تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا را به 153 کشور و 15 سازمان بین‌المللی ارائه کرده و 38 گروه پزشکی را به 34 کشور اعزام کرده است. این اقدام عملی چین برای کمک به همکاری جهانی در مقابله با کرونا و ایجاد جامعه سلامت بشری است. در شرایطی که برخی از کشورهای غربی در پی «هژمونی سلامت» و تضعیف مبارزه جهانی با کرونا هستند، اعتمادی که چین در مبارزه با کرونا به جامعه بین‌المللی منتقل کرده بسیار ارزشمند است.

در زمینه اقتصادی نیز چین در سه سال گذشته مسیر هماهنگ، دقیق و کارآمد پیشگیری و کنترل همه گیر و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در پیش گرفته و به «لوکوموتیو» احیای اقتصاد جهان تبدیل شده است.

در سه سال مبارزه با شیوع کرونا، کمک چین به جهان برای همه آشکار بوده است. برخی از سیاستمداران و رسانه‌های غربی هر چقدر در این مورد سیاه نمایی کنند، نمی توانند این واقعیت را از بین ببرند. در حال حاضر، شیوع کرونا هنوز به پایان نرسیده است. چین در حال بهبودی پیوسته به مقابله جهان با کرونا یاری کرده و "سهم‌ " خود را در احیای اقتصاد جهانی انجام خواهد داد.

  • 2023/01/20 15:36:48
  • GMT+08:00
  • /