صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که چند پاره شدن اقتصاد، به قیمت ۷ درصد GDP اقتصاد جهانی تمام می شود
2023/01/16 11:33:11

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که چند پاره شدن اقتصاد جهانی پس از چندین دهه افزایش یکپارچگی اقتصادی می‌تواند تولید اقتصاد جهانی را تا 7 درصد کاهش دهد، اما اگر در زمینه فناوری نیز انفکاک رخ دهد، این ضررها می‌تواند به 8 تا 12 درصد در برخی کشورها برسد.

  • 2023/01/16 11:33:11
  • GMT+08:00
  • /