تاکید بانک مرکزی چین بر ایجاد فضای مالی بهتر برای توسعه و رشد اقتصاد بخش خصوصی
2023/01/14 15:05:37

دپارتمان مطبوعاتی شورای دولتی چین بعدازظهر جمعه 13 ژانویه (23 دی) با برگذاری کنفرانس مطبوعاتی  به معرفی آمارهای مالی سال 2022  پرداخت.

«ما جیان یانگ»، رئیس بخش بازار مالی بانک خلق چین، گفت: طی سال‌های اخیر، تحت تأثیر همه‌گیری و بی‌ثباتی وضعیت بین‌المللی، اقتصاد چین با فشار نزولی بیشتری مواجه شده است و این وضعیت توسعه شرکت‌های خصوصی را دشوارتر کرده است. بانک خلق چین مطابق با تصمیمات کمیته مرکزی حزب و شورای دولتی به بهبود محیط مالی برای شرکت‌های کوچک و خرد خصوصی ادامه می‌دهد تا حمایت مالی و تضمین مهمی را برای شرکت های کوچک و خرد فراهم کند.

وی افزود: بانک خلق چین با اجرای جدی دستورات کنفرانس کار اقتصادی کمیته مرکزی حزب، ضمن تقویت حمایت اعتباری برای شرکت‌های کوچک و خرد خصوصی، گسترش دامنه اوراق قرضه شرکت‌های خصوصی، ارتقای سطح خدمات مالی برای شرکت‌های کوچک و خرد خصوصی، پیشبرد توسعه سالم شرکت‌های پلت‌فرم اینترنتی، از نوآوری شرکت‌های پلت‌فرم اینترنتی حمایت می‌کند تا نقش پیشرو در توسعه، ایجاد شغل و رقابت بین‌المللی ایفا ‌کنند.

  • 2023/01/14 15:05:37
  • GMT+08:00
  • /