ایجاد رکورد جدید ارزش کل واردات و صادرات چین
2023/01/13 16:01:56

روز جمعه 13 ژانویه دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. لی دالیانگ سخنگوی اداره کل گمرک چین در این نشست معرفی کرد که ارزش کل واردات و صادرات تجارت خارجی چین در سال 2022 میلادی 42.07 تریلیون یوان  بود. مقیاس آن رکورد جدیدی ایجاد کرده، نیز میزان کیفیت و سودمندی واردات و صادرات به طور همزمان ارتقا یافته و تجارت خارجی رشد ثابت خود را حفظ کرده است.

آمار گمرک نشان می دهد که در سال 2022 ارزش کل واردات و صادرات تجارت خارجی چین42.07 تریلیون یوان بوده که نسبت به سال 2021 افزایش 7.7 درصدی را نشان می دهد. در این میان، صادرات 23.97 تریلیون یوان و واردات 18.1 تریلیون یوان بوده که به ترتیب 10.5 و 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش کل واردات و صادرات بین چین و کشورهای در امتداد "کمربند و جاده" 13.83 تریلیون یوان بوده که نسبت به سال 2021 میلادی  19.4 درصد افزایش داشته است. ارزش کل واردات و صادرات چین و 14 کشور

 عضو دیگر مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) 12.95 تریلیون یوان بوده که نسبت به سال 2021 میلادی 7.5 درصد فزونی گرفته است.

  • 2023/01/13 16:01:56
  • GMT+08:00
  • /