پاسخ چین به پذیرایی گرم از مسافران چینی در بسیاری کشورها
2023/01/12 10:03:48

  

سخنگوی وزارت خارجه چین از تدابیر بسیاری کشورها برای پذیرایی گرم از مسافران چینی قدردانی کرده و گفت چین نیز سفرهای مسافران چینی به این کشورها برای گردشگری را تسهیل خواهد کرد و به بهینه سازی سیاست های مربوط ادامه خواهد داد.

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه در نشست خبری این وزارتخانه گفت، در پی مدیریت آلودگی کرونا به عنوان یک بیماری رده B در چین و تسهیل سیاستهای مربوط به سفر فرامرزی، بسیاری کشورها آمادگی به پذیرایی گرم از گردشگران چینی و عدم آمادگی به افزایش محدودیتها برای مسافران چینی را اعلام کردند؛ این نوع برخورد صمیمانه و طبیعی باعث خوشنودی مسافران چینی خواهد شد و  یکی از عواملی خواهد بود  که بر انتخاب مقصد گردشگران چینی تاثیر می گذارد.

او خبر داد چین سفر شهروندان خود به این کشورها را تسهیل و تعداد پروازها به این کشورها را افزایش خواهد داد.

  • 2023/01/12 10:03:48
  • GMT+08:00
  • /