تمرین سوم نمایش شب نشینی عید بهار سال 2023 انجام شد
2023/01/10 16:03:58

روز دوشنبه نهم ژانویه، سومین تمرین نمایش شب نشینی عید بهار 2023 رادیو و تلویزیون مرکزی چین انجام شد. آوازهای دلنشین و روایت های صمیمانه لبخند شادی بر لب ها می نشاند. شب نشینی صادقانه و عاطفه به صورت اولیه آماده است.

عید بهار مهم ترین عید چینی ها است. انتقال فرهنگ سنتی و برجسته با روش های نوآورانه یکی از اهداف برگزاری عید بهار 2023 به شمار می رود.   

  • 2023/01/10 16:03:58
  • GMT+08:00
  • /