بازگشت به خانه در ایام عید بهار
2023/01/09 10:57:10

 

عید بهار که از مهمترین اعیاد سنتی چین به شمار می رود به زودی فرا می رسد. بازگشت به خانه و بازدید از دوستان و بستگان سنت همیشگی چینی ها در ایام این عید است. از 7 ژانویه تا 15 فوریه، دوره مسافرت های ایام عید بهار چین است که حدود 40 روز طول می کشد. در این دوره، میلیون ها نفر از مردم چین برای بازگشت به خانه و دید و بازدید در نقاط مختلف کشور جا به جا می شوند.

  • 2023/01/09 10:57:10
  • GMT+08:00
  • /