پاسخ به سوالی مهم؛ کنترل کرونا در اولویت است یا سیاسی‌سازی بیماری؟
2023/01/05 17:56:19

چند روز است که اخبار محدودسازی ورود مسافران از چین به برخی کشورها داغ بوده است. این اخبار طوری فراوان بود که چنین ذهنیتی را بر مخاطبان القاء کرده که گویا سویه‌ای خطرناک در چین به وجود آمده است؟ اما واقعیت چیست؟

شهر شانگهای چین همین یک دو روز پیش نخستین مورد ابتلاء به سویه‌های BQ.1 و XBB که هر دو از زیرسویه‌های امیکرون هستند را گزارش داد اما همه این موارد، مسافران از دیگر کشورها به چین بودند.

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در آینده این دو سویه در چین سرایت پیدا کند، سرچشمه آن، خارج از چین است.

در واقع، سویه های BA.5 و BF.7 که در چین سرایت اجتماعی پیدا کرده‌اند، نیز موقعیت مشابهی دارند یعنی سرچشمه آن، خارج از چین است.

به طور دقیق‌تر، مرکز کنترل بیماری‌های چین در ماه مه سال 2022 نخستین مورد ورودی سویه BA.5 به کشور که در واقع در شانگهای پیدا شد را گزارش داد در حالیکه نخستین مورد سویه BF.7 چین در ماه اکتبر آن سال گزارش شده و یک مورد ورودی به شهر شنژن بود.

لازم به ذکر است در آن مدت سیاست سختگیرانه پیشگیری و کنترل کرونا در چین در دست اجرا بود و این تا دسامبر 2022 بود که چین این سیاست را بهینه کرده و محدودیت‌ها را کاهش داد که از آن پس، سویه های BA.5 و BF.7 آغاز به سرایت سریع در چین کرده و به سویه‌های اصلی در کشور تبدیل شدند.

می‌تواند دید این دو سویه ابتدا در خارج از چین پیدا شده و سرایت کرده و بعدا به چین وارد شدند.

به عنوان مثال، سازمان بهداشت جهانی در ماه سپتامبر 2022 درباره سرایت سویه BF.7 هشدار داد و مناطق سرایت این سویه را بریتانیا، آمریکا و کشورهای اروپایی عنوان کرد. این در حالیست که همان طور در فوق ذکر شد، این تا اکتبر آن سال بود که چین نخستین مورد سویه BF.7 را گزارش داد و آن هم یک مورد ورودی بود.

لازم به ذکر است در مورد سویه XBB نیز همین طور است. این سویه حالا سویه اصلی در آمریکاست در حالیکه آن تازه وارد چین شده است.

با این حال، آمریکا، بریتانیا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر بازهم محدودیت‌های ورود مسافران از چین به سرزمین خود را اجرا کرده و طبیعتا این سئوال را برای ما ایجاد می‌کند که چرا این کار می‌کنند؟ آیا از سرایت سویه‌هایی که در کشورهای خودشان شیوع پیدا کرده بود، می‌ترسند؟ واقعا برای کنترل بیماری این کار را می‌کنند یا برای سیاسی‌سازی مساله؟

  • 2023/01/05 17:56:19
  • GMT+08:00
  • /