ابراز امیدواری هماهنگ کننده سازمان ملل در چین برای تعمیق روابط مشارکت با چین
2023/01/03 09:12:00

سیدرات چاترجی هماهنگ کننده سازمان ملل در چین چند روز پیش در سخنرانی سال نو 2023 خود گفت که در سال گذشته، سیستم سازمان ملل متحد در چین کارهای زیادی برای ترویج اجرای "چارچوب همکاری سازمان ملل با چین برای توسعه پایدار" انجام داد تا از توسعه اولویت های کشور میزبان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار پشتیبانی کند. وی افزود: ما صمیمانه از دولت چین برای همکاری فعال تشکر می کنیم و مشتاقانه منتظر تعمیق روابط مشارکتی بین سازمان ملل متحد و چین در سال آینده هستیم.

وی همچنین دعوت کرد که در سال 2023 همه کشورها با هم تصمیم بگیرند، جهان را متحد کنند و با هم برای دستیابی به احیا و بازگرداندن اهداف توسعه پایدار به مسیر خود تلاش داشته باشند.

  • 2023/01/03 09:12:00
  • GMT+08:00
  • /