کاریکاتور| آمریکا معتاد عیب‌جویی از چین است!
2022/12/31 16:30:35

نشریه «گلوبال تایمز» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «معتاد به عیب‌جویی» دو تصویر از آمریکا را هنگام اجرای سیاست‌های کنترلی کووید-19 در چین طی سه سال گذشته و در دوره کنونی که تدابیر کنترلی کرونا کاهش پیدا کرده ترسیم کرده که در هر دو حالت ایالت متحده، برچسب ناکامی به اقدامات چین می‌زند.

گذشت سه سال، برخی از حقایق سخت ثابت کرده‌اند که چین در مبارزه با ویروس کرونا مسیر درستی را طی کرده است. شاهکار قابل توجه چین به قدری مهم است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هر چند که برخی از رسانه‌های غربی با ایراد اتهاماتی تلاش در زیر سوال بردن این امر مهم دارند.

انتقاد پوچ، توخالی و غیرمسئولانه از چین، اپیزود دیگری از طنز تعدادی از رسانه‌های به شدت جانبدار و متکبر غربی است که استانداردهای دوگانه دارند.

دستاورد چین در زمینه مقابله با کرونا واقعی و ملموس بوده و به سختی به دست آمده است.

اقدامات بهینه ساز جدید یک تصمیم علمی، بهنگام و ضروری است. این پیش فرض که جدیدترین اصلاحات سیاستی چین بسیار عجولانه بوده است، پیشرفت چشمگیر در چین را نادیده می گیرد و تعصب دیرینه غرب را آشکار می‌سازد.

چین به عنوان یکی از اولین کشورهایی که با این اپیدمی مواجه شد، تجربه غنی را در زمینه مهار این ویروس کسب کرده است. این کشور با واکسیناسیون کامل بیش از 90 درصد جمعیت خود، سد ایمنی نسبتاً محکمی را ایجاد کرده و ظرفیت خود را برای تحقیق و توسعه در حوزه دارو، درمان پزشکی و حمایت مادی افزایش داده است.

چین با پیشگیری موثر از بیماری همه گیر، برای خود یک «پنجره فرصت» مهمی را با هدف بهینه سازی و تنظیم سیاست های پیشگیری، آن هم در زمانی که بیماری زایی و سرایت ویروس کاهش می یابد، ایجاد کرده است.

استانداردهای دوگانه رسانه‌های غربی، به واسطه تعصب آنها علیه چین، بیش از هر زمانی آشکار شده است.

  • 2022/12/31 16:30:35
  • GMT+08:00
  • /