ده خبر بین المللی برتر سال 2022 به انتخاب رادیو و تلویزیون مرکزی چین
2022/12/30 15:57:58

رادیو و تلویزیون مرکزی چین به تازگی ده خبر بین المللی برتر در سال 2022 را انتخاب کرده که به شرح زیر است:

1، جلب توجه جهانی به بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین

2، جلب توجه جهانی به سلسله فعالیت های دیپلماتیک رهبر چین

3، بروز درگیری میان روسیه و اوکراین ناشی از تحمیل فشار حداکثری غرب بر روسیه

4، ادامه اپیدمی کووید-19 و آغاز شیوع آبله میمون در بسیاری از کشورها

5، لطمه افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو به سیستم مالی جهان

6، تغییر دوباره نخست وزیر بریتانیا ظرف یک سال و آشفتگی اوضاع سیاسی آن کشور

7، دسترسی به «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال» که بیانگر توجه کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد به خواسته های کشورهای در حال توسعه بود

8، برگزاری موفق المپیک زمستانی و پارالمپیک در پکن و تبدیل پکن به یگانه شهر دنیا که هم المپیک زمستانی و هم المپیک تابستانی را برگزار کرده است

9، اعتبار یافتن توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP)

10، افزایش جمعيت جهان به بیش از 8 ميليارد نفر

  • 2022/12/30 15:57:58
  • GMT+08:00
  • /