کارشناس پاکستانی: اصطلاح «تله بدهی چین» یک دروغ است
2022/12/29 14:33:15

یک کارشناس پاکستانی گفت که لفاظی به اصطلاح «تله بدهی چین» چیزی جز دروغی نیست که توسط آمریکا و برخی از کشورهای غربی دیگر ساخته و پرداخته شده است.

مطالعات نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه عمدتاً از وام دهندگان تجاری و چندجانبه وام می گیرند.

بر اساس آمار بدهی های بین المللی که توسط بانک جهانی منتشر شده، تا پایان سال 2020، بستانکاران تجاری و چندجانبه به ترتیب 40 درصد و 34 درصد از بدهی خارجی عمومی 82 کشور کم درآمد و با درآمد متوسط رو به پایین را به خود اختصاص می دادند.

اوایل سال جاری، موسسه خیریه بریتانیایی «عدالت بدهی» (Debt Justice) گزارشی را با استناد به داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها منتشر کرد و مدعی شد که دولت‌های آفریقایی به وام دهندگان خصوصی غربی سه برابر بیشتر از چین مقروض هستند و میزان بهره ای که پرداخت می کنند دو برابر بیشتر است.

شکیل احمد رامی در این باره گفت: همکاری بین چین و سایر کشورها عمدتاً در قالب سرمایه گذاری انجام می شود و از این طریق چین به توسعه اقتصادهای محلی کمک می کند.

  • 2022/12/29 14:33:15
  • GMT+08:00
  • /