نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر آمریکایی ها از سیستم سیاسی حزبی آمریکا رضایت ندارند
2022/12/29 14:28:06

 

نظرسنجی جدیدی که توسط موسسه افکارسنجی گالوپ انجام شده نشان داد که 73 درصد از آمریکایی ها از شیوه ای که کنگره ایالات متحده فعالیت می کند، رضایت ندارند و تنها 22 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد کنگره رضایت دارند.

این اولین بار نیست که مردم آمریکا از کشور خود ناامید می شوند. پیش از این، یک نظرسنجی دیگر گالوپ نیز نشان داد که 56 درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در نمایندگی مردم آمریکا چنان ضعیف عمل می‌کنند که ایالات متحده به «حزب سوم» نیاز دارد.

همچنین بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات پیو، 61 درصد از بزرگسالان آمریکایی، حزب جمهوریخواه را نامطلوب می دانند، در حالی که 57 درصد احساس مشابهی را نسبت به حزب دموکرات دارند. در همین حال، بیش از 25 درصد از بزرگسالان آمریکایی از هر دو حزب اصلی خوششان نمی آید.

سیستم سیاسی حزبی آمریکا روز به روز بغرنج تر می شود. از آنجایی که سیاستمداران آمریکایی، به جای بهبود معیشت مردم، وقت و انرژی خود را بر حمله و تاخت و تاز به یکدیگر متمرکز می کنند، به طور فزاینده ای در بین مردم منفور می شوند.

  • 2022/12/29 14:28:06
  • GMT+08:00
  • /