کارشناس انگلیسی: اقتصاد چین در سال 2023 رشد سریعتری خواهد داشت
2022/12/28 16:31:22

«جان راس» تحلیلگر انگلیسی گفت: اقتصاد چین در سال آینده نسبت به سال جاری رشد سریعتری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد این کشور در یک مسیر رو به ترقی قرار دارد، افزود: اقتصاد چین با وجود پاندمی کرونا انعطاف پذیری خود را حفظ کرده است.

راس تاکید کرد: اقتصاد چین در سال آینده عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای غربی خواهد داشت. چرا این را می‌گوییم؟ در سه ماهه سوم 2022 رشد اقتصادی چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.9 درصد بود. این نشان دهنده سرعت یافتن رشد است و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت زیرا اقتصاد در یک مسیر مترقی و صعودی قرار دارد. و از خوش اقبالی چین، نرخ تورم در این کشور بسیار پایین است. این به معنای آن است که شرایط برای اجرای تدابیر محرک وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، چین در یک موقعیت برد-برد با بیشتر اقتصادهای جهان قرار دارد زیرا چین خواستار گشایش است و بیشتر کشورهای جهان خواستار ادامه سیاست‌های درهای باز هستند. بنا بر این شانس زیادی وجود دارد که این روند موفقیت آمیز به مسیر خود به ویژه در سال آینده ادامه دهد.

این تحلیلگر انگلیسی با اشاره به جایگاه مهم چین در اقتصاد کل جهان گفت: بدون جایگاه چین در کل اقتصاد دنیا، کل وضعیت اقتصادی جهان بسیار بسیار بدتر [از این] خواهد بود. 

  • 2022/12/28 16:31:22
  • GMT+08:00
  • /